Dyrerettigheder eller bæredygtighed?

Dyrerettigheder eller bæredygtighed?

Det er ofte et spørgsmål om, hvad man som individ prioriterer og finder vigtigt, når der skal tages stilling til, hvorvidt man skal vælge naturlig pels eller plastikpels. Er det virkelig så simpelt at de, som vælger fake fur i stedet for ægte pels, gør det med omtanke for dyrenes rettigheder? Hvad med faktorer som bæredygtighed og dyrevelfærd? For hvad er det egentlig vi skal beskytte og hvem siger, at produktionen af naturlig pels ikke tilgodeser dyrene?
Dette er nogle af tidens helt store spørgsmål, når det handler om pelsindustrien. Derfor er ovenstående problemstillinger besvaret i dette blogindlæg, som er skrevet med udgangspunkt i artiklen ”Dyrerettigheder eller bæredygtighed”, NATURES Collection, af Anne Mette Nørgaard.

Hvad er vigtigst?

For os er bæredygtighed og dyrevelfærd nogle af vores kerneværdier. Dette understøttes af vores produkter, som er af det danske brand, NATURES Collection, som ligeledes vægter disse værdier højt. Vi står dog midt i problematikken, hvor naturlig pels anses som en direkte trussel mod dyrenes rettigheder. For at komme denne problemstilling nærmere er det essentielt at undersøge, hvorvidt det er etisk korrekt at bruge og bære naturlig pels. Her kan man stille sig selv spørgsmålet om, hvad skal der til, for at det bliver etisk korrekt at benytte animalske materialer til produktion af livsstils-og fashion produkter?

En eksemplificering af dette komme blandt andet til udtryk i en undersøgelse af sælindustrien i Canada. Denne har påvist, at langt største delen af befolkningen mener, at det er etisk korrekt at bruge sælskind, såfremt følgende punkter er opfyldt. Først og fremmest er det vigtigt at dyreartens overlevelse ikke er truet. Dernæst handler det i bund og grund om bæredygtighed, hvortil der fokuseres på at der ikke er en fremtid i at opbruge de ressourcer, vi mennesker skal bruge for at overleve. Hvorfor der er lavet flere tiltag, som er med til at sikre arternes overlevelse, hvor et af disse tiltag er regulering. Regulering bestemmes af staten, som ligeledes bestemmer, hvilke dyr der må jages og hvornår. Dette er med til at sikre, at alle dyr og afgrøder får de bedste levevilkår og ikke kan udrydde hinanden.

Yderligere må der ikke være ondskab og/eller unødvendig smerte i forbindelse med aflivning af dyrene. Dette handler om dyrevelfærd, hvor det er meget vigtigt at det tages alvorligt i en moderne pelsindustri. Dyrevelfærd og kvalitet går hånd-i-hånd, derfor er det fundamentalt at de opdrættede dyr får god ernæring og pleje, således pelskvaliteten kan leve op til markedets høje standarder – ej at forglemme EU’s certificering-og dyrevelfærdsprogrammer. Faktisk er det tilgængeligt for befolkningen at besøge de mange landbrugsarrangementer, der afholdes i Danmark, hvor man kan se dyrene og deres forhold med egne øjne. Dette er en unik mulighed for at se, at dyrevelfærden er i top i pelsindustrien hos de opdrættede dyr, som eksempelvis mink i Danmark og ræv i Finland. Pelsen fra de andre dyr; fx kanin, får, ko og rensdyr er biprodukter til kødindustrien. Hermed bruges hele dyret og ikke kun kødet, hvilket giver minimalt spild. De øvrige dyr, som vaskebjørn og zebra, er vilde dyr, der fanges i fælder eller dør på naturlig vis. De fælder, der bruges til vaskebjørnene er godkendt af specialiserede autoriteter, som sikrer, at dyret oplever mindst mulig stress og smerte under fangsten.

Det sidste punkt omhandler aflivningen, og at brugen af dyret og pelsen efterfølgende skal tjene et godt formål. Dette handler naturligvis om, hvorvidt det er nødvendigt at slå dyr ihjel, for at bruge deres pels. Her er det dog vigtigt at have i mente, at flere af vores skind og pelse er biprodukter til kødindustrien, hvorfor brugen af disse er med til at mindske spild. Derudover aflives mange dyr også, som følge af regulering, som tidligere nævnt er med til at sikre arternes overlevelse. I denne forbindelse ville det være en skam at smide skindet ud. Derfor kan pelsindustrien sørge for at pelsen bliver brugt, og at kødet enten kan gå til kødproduktion, dyrefoder eller andet. Herudover er det bevist, at brugen af dyrenes pels tjener et meget vigtigt formål i forhold til bæredygtighed. Tøjet, der er lavet af naturlige materialer, kan nemlig nedbryde sig selv i naturen og udgør dermed ingen miljømæssig risiko. Alternativet til dette naturlige materiale, er tøj lavet af syntetiske plastikfibre, der er lavet af petroleum. Dette er, i modsætning til naturligt skind og pels, hverken miljøvenligt eller bæredygtigt. Det er nemlig en ressource, der ikke kan nedbrydes. Sidste punkt fokuserer på at aflivningen skal give minimum spild. Her handler det om, at det tit er fejlagtigt antaget, at når man tager pelsen fra et dyr, så bruges resten af dyret ikke til noget. Dette er langt fra tilfældet. Flere af dyrenes pels er som sagt biprodukter til kødindustrien og de øvrige dyr, som ikke spises af mennesker, returneres til naturen, hvor de bliver spist af andre dyr og fungerer dermed, som næring for dem. I al sin enkelthed handler det etiske spørgsmål om, hvad der er mest vigtigt. Er det at dyrene har deres helt egne rettigheder, så vi mennesker ikke må disponere over deres ressourcer og levevilkår eller er det bæredygtighed?

Hos NATURES Collection går de meget op i bæredygtighed, men ligeså meget i dyrevelfærd, hvorfor vi er stolte af dette brand, og i sandhed kan stå inde for de produkter, vi sælger. Her er det tilmed væsentligt at nævne, at behandlingen af pels kræver meget milde kemikalier, for netop at beskytte pelsen.

Gennemsigtighed i pelsindustrien 

Men hvordan sikrer man, at alle opdrættere af dyr til pelsproduktion lever op til de strenge krav om dyrevelfærd, og hvordan sikrer man velfærden for de vilde dyr, der lever frit i naturen? Pelsdyrerhvervet har taget initiativ til at indføre kontrol af dyrevelfærden hos pelsdyr og dette initiativ hedder WelFur. WelFur er et videnskabsbaseret certificeringssystem, der baserer sin protokol på 4 principper; Good housing, Good feeding, Good health og Appropriate behavior. De mange opdrættere bliver målt og vurderet og får dermed et solidt grundlag for at kunne dokumentere høj dyrevelfærd på gårdene. Projektet udspiller sig i hele Europa og imødekommer modebranchen og forbrugernes krav om gennemsigtighed og dokumentation for dyrevelfærden i pelsproduktionen. Det er brancheorganisationen FurEurope, der står bag sammen med forskere fra syv forskellige universiteter i Europa. Udover WelFur skal vi huske at nævne IFF, The International Fur Federation, som er den eneste organisation, der repræsenterer pels- industrien og regulerer dens praksis og handel. Organisationen har 56 medlemmer fordelt på 40 lande. Hvert medlem har ansvaret for, at deres land lever op til regulativerne. Den sidste og nyeste internationale certificering vi vil nævne, er Furmark, som bliver lanceret i 2020. Denne certificering går ud på at sikre, at de forskellige aktører i pelsindustri en lever op til specifikke krav om bæredygtighed og dyrevelfærd. Furmarks mærkesager er høje miljømæssige krav til rensning af spildevand og farvning af pelsen. For at sikre den menneskelige sundhed og miljøet, er der restriktioner på hvilke kemikalier, der må bruges. Furmark er hermed et mærke, der kombinerer dyrevelfærd, miljø og menneskelig sundhed. Hermed sørges der hele tiden for at den høje standard i pelsbranchen vedligeholdes.

Naturen kan selv

Bæredygtighed fylder meget i verden i dag, og det kan også mærkes i pelsbranchen. For mange handler det om at redde jorden fra de mange miljøskadelige påvirkninger, vi selv påfører den. Dette er en hjertesag for mange, fordi det i sidste ende er afgørende for at sikre vores egen overlevelse. For at passe på jorden er vi nødt til at prioritere at bruge de naturlige materialer, der kan nedbryde sig selv i naturen eller genbruges. Dette kan også ses, som en del af den naturlige fødekæde. Mange dyre- og plantearter producerer flere afkom end deres levesteder kan bære og derfor bruges de svage, som næring til de andre. Det lyder barsk for nogen, men det skaber et naturligt flow, som vi mennesker ikke burde ændre på, bare fordi det provokerer vores fælles forståelse og kultur. Derfor vælger NATURES Collection at fokusere på dyrevelfærd og bæredygtighed. Her er kernen i deres opfattelse, at naturen giver os de materialer, vi skal bruge, uden at drive rovdrift på jordens livsvigtige ressourcer. Med andre ord, respekteres naturens eget økosystem og de ressourcer den giver os udnyttes. Hermed er NATURES Collection og pelsindustrien generelt en bæredygtig medspiller i den nødvendige kamp mod klimaforandringerne.

Vi håber, du har givet dig selv tid til at læse dette indlæg, for at få et bedre billede af pelsindustrien.  

Forrige Hvilken pels skal jeg vælge?
Næste Byd naturen velkommen indenfor i dit hjem